Welkom op vlaamsbelangvlaamsbrabant.be

GeenMoskeerZav

Indonesische moskee Sterrebeek

Het Vlaams Belang neemt er met genoegen kennis van dat er honderden bezwaarschriften werden ingediend tegen de eventuele bouw van een Indonesische moskee in het centrum van Sterrebeek. De partij dringt dan ook aan...

11juliBrusselVlaamsHuis

11 juli-viering aan het “Vlaams Huis”

Sinds jaren nemen de Vlaams-nationalisten niet meer deel aan de eens zo strijdbare 11 juli- viering op de Grote Markt te Brussel. Die viering is -met medewerking van de traditionele partijen- herleid en verworden...

11julizemstcd

11 juli-actie te Zemst

11 juli was een “werkdag” voor onze Zemstse bestuursleden. Zij stelden een “snoepzakje” samen dat ze met de voorziene CD bezorgden aan de afdelingsleden, sympathisanten en de personen die de Vlaamse leeuwenvlag uithingen. Hilde...